Tuesday, 30 May 2017

 • Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1267
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1201
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2468
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว11174
mod_vvisit_counterเดือนนี้43872
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว60724
mod_vvisit_counterทุกวัน6700509

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

เนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับตรง และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบเคลียริงเฮาส์ จุฬาฯ จึงปรับจำนวนรับในการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ในบางคณะ หรือ สาขาวิชา

(รายละเอียดnew2


ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

(รายละเอียด)             (ใบสมัครnew2


รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560  (ตรวจสอบรายชื่อnew2

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง / Admissions กลาง) (รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นรดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

ใบคำร้องเพื่อทักท้าง (DOWNLOADnew2  

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ) new2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ)  

หนังสื่อยืนยันการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

(DOWNLOAD)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ปีการศึกษา 2560 

1

1


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรนานาชาติโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 

(รายละเอียด)        (ใบสมัคร

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) 

รายละเอียด                ใบสมัคร                ใบคำร้องเพื่อทักท้วง

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560                           

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง

(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง

(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ

การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)                    

 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)      

                 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษา

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดnew2

                                                                                                                                         


 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)