Thursday, 27 July 2017

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้505
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1693
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5822
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว11455
mod_vvisit_counterเดือนนี้51078
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว112216
mod_vvisit_counterทุกวัน6866381

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

(Thai University Central Admission System (TCAS)) (รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)

ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (รายละเอียด)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)

การเทียบวุฒิการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

(รายละเอียด)

เนื่องจากมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกโครงการรับตรง และสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในระบบเคลียริงเฮาส์ จุฬาฯ จึงปรับจำนวนรับในการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ในบางคณะ หรือ สาขาวิชา

(รายละเอียดnew2


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อnew2


รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ ปีการศึกษา 2560  (ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 (ผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรง / Admissions กลาง) (รายละเอียด

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นรดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

ใบคำร้องเพื่อทักท้าง (DOWNLOAD)   

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา 

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ)  

หนังสื่อยืนยันการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

(DOWNLOAD)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

ปีการศึกษา 2560 

1

1


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรนานาชาติโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 

(รายละเอียด)        (ใบสมัคร

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) 

รายละเอียด                ใบสมัคร                ใบคำร้องเพื่อทักท้วง


 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)