Wednesday, 27 July 2016

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2140
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2327
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6701
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว16239
mod_vvisit_counterเดือนนี้130201
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว53344
mod_vvisit_counterทุกวัน5933578

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 new2                                                    

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ - ชนบท) (ปอเนาะ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ฯ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. การรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

คณะอักษรศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพืเศษระดับชาติทางศิลปะ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรนานาชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2) (ตรวจสอบรายชื่อ new2 (25 ก.ค. 59)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ
ผู้ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยจัดเก็บค่าเล่าเรียนและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ 
ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนและเงินเรียกเก็บประเภทอื่นๆ 
สำหรับนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (รายละเอียดnew2 (2 มิ.ย. 59)


 

 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)