Wednesday, 16 January 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1428
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3249
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้9162
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว29205
mod_vvisit_counterเดือนนี้53131
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว118865
mod_vvisit_counterทุกวัน8782443

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

Thai University Central Admission System (TCAS)


รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) 

- จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. new2 

- ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครและเปลี่ยนแปลง            กำหนดการดำเนินงานการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ                    ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) (รายละเอียด)


ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

(กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio) ในระหว่างวันที่ 3-12 ธันวาคม 2561 โดย ทปอ.    กําหนดให้ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS'62 ของ ทปอ. ก่อนทําการสมัครในระบบของมหาวิทยาลัย และผู้สมัครจะต้องกรอกรหัสผ่าน mytcas เพื่อทําการยืนยันตัวตนในระบบการรับสมัครของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้สมัครในระบบฐานข้อมูลของ ทปอ. นั้น แต่เนื่องจากข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระบบฐานข้อมูลของ ทปอ. มีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ผู้สมัคร สมัครได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน mytcas ของ ทปอ. และมหาวิทยาลัยจะทําการตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จากเอกสารประกอบการสมัคร กับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) จากฐานข้อมูล ของ ทปอ. ในภายหลังอีกครั้ง หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่คณะ/      โครงการกําหนดจะถูกตัดสิทธิ์การประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์tcas_treq tcas_register tcas_guides tcas_announce

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) (CLICK

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) (CLICK)

-โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

-โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

-โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

3. ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับกสพท.) (CLICK)


ข้อสรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
การเทียบวุฒิการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รายละเอียด)

ประกาศ การเทียบวุฒิการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (CLICKnew2