Monday, 16 July 2018

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2104
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2239
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2104
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว19001
mod_vvisit_counterเดือนนี้51425
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว159454
mod_vvisit_counterทุกวัน8319371

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561

Thai University Central Admission System (TCAS)


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครรอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

จำนวน 8 โครงการ (CLICK)new2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3 (3/1-3/2) (การรับตรงร่วมกัน)

new2 (CLICKnew2


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอปรับจำนวนรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

TCAS รอบที่ 4 (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2561

(รายละเอียด)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 3/2 (การรับตรงร่วมกัน) (CLICK)new2

----------------------------------

ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์รอบ CH3/1 และ CH3/2 จะต้องมาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ตามเวลาและสถานที่ ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

    • กำหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ (CLICK)
    • หลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ (CLICK)new2

ประกาศสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ระบบ TCAS รอบที่ 3 (CLICK)new2

ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงสอบสัมภาษณ์ 4 มิ.ย. 2561 (CLICK)

ประกาศคะแนนต่ำสุดจำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (CLICK)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการรับนักเรียนเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รอบที่3 (การรับตรงร่วมกัน) (CLICK)new2

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน

เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)

(รายละเอียด คลิกที่นี่)  


การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2/2561ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3  ครั้งที่ 2/2561 (CLICK

ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 3/2561 (CLICK)


ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ได้ที่นี่ (รายละเอียด คลิก)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับรอบที่ 2

(การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)(ตรวจสอบรายชื่อ)  

d

การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายละเอียด)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (CLICK)


การชี้แจงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 (CLICK)

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

 dot1  รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) (CLICK)

1. โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

 dot1  รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน)  (CLICK)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

dot1  รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท) (CLICK)

1. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเทียบวุฒิการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

(รายละเอียด)