Friday, 31 March 2017

 • Slide image one
 • Slide image two
 • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2812
mod_vvisit_counterเมื่อวาน5038
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้57385
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว20724
mod_vvisit_counterเดือนนี้173905
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว60123
mod_vvisit_counterทุกวัน6593462

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2560  (ตรวจสอบรายชื่อ)  new2     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร 02-218-4451-2                                       

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) new2

รายละเอียด                ใบสมัคร                ใบคำร้องเพื่อทักท้วง


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (รายละเอียด)

(Download เอกสารประกอบการสมัครnew2                                                                                                                                                                                                      

โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560                                                                                        

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง

(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา โดยวิธีรับตรง

(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ

การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)                                                                                  

 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (ตรวจสอบรายชื่อ)

 • ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียด)      

                 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษา

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดnew2

                                                                                                                                                                                                       


 

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารวิชาการขอความกรุณาผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
 
หากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือติชมเว็บไซต์ สามารถโพสต์ข้อความได้ที่นี้ (คลิก)