Thursday, 15 November 2018

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2318
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3435
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14439
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว21793
mod_vvisit_counterเดือนนี้67236
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว67240
mod_vvisit_counterทุกวัน8567378

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

Thai University Central Admission System (TCAS)


sourceผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี                      ประจำปีการศึกษา 2562 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS                    ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่              1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

       (กรณีผู้สมัครชาวต่างชาติให้ใส่เลข passport แล้วระบบจะสร้าง username จำนวน 13 หลักให้)

คู่มือTCAS 62 สำหรับนักเรียนหรือผู้สมัคร ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2561 (CLICK)

คู่มือTCAS 62 สำหรับโรงเรียนและครูแนะแนว ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2561 (CLICK)

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) (CLICK

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) (CLICK)

-โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

-โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

-โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

3. ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับกสพท.) (CLICK)


ข้อสรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (CLICK)


การเทียบวุฒิการศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

(รายละเอียด)


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเทียบวุฒิการศึกษาระดับต่างประเทศ

(รายละเอียด)