Tuesday, 25 September 2018

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1349
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1287
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2636
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว9520
mod_vvisit_counterเดือนนี้33767
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว41954
mod_vvisit_counterทุกวัน8424390

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัย/สถาบัน
PDF พิมพ์ อีเมล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

(การรับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัย/สถาบันกำหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระและนักศึกษาเลือกสาขาแบบ Post Select)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ในระบบ TCAS รอบที่ 3 (3/1-3/2) (การรับตรงร่วมกัน)

(CLICKnew2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3/2 (การรับตรงร่วมกัน) (CLICK)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) (CLICK)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3

(การรับตรงร่วมกัน)

รายละเอียดประกาศฯ (CLICK)

- หลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (CLICK)

- รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 (CLICK)

ประกาศ

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดสอบสัมภาษณ์ให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ของ ทปอ. ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ คณะ/สาขาวิชาที่ผู้สมัครได้ทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561

      ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3 ที่ได้แจ้งรายชื่อไว้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยไว้แล้วเท่านั้น 

      โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ/สาขาวิชา รวมทั้งเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

- หลักฐานที่ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 (CLICK)

- รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 (CLICK)


ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)   

- รายละเอียดประกาศฯ  (CLICK)

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1  คุณสมบัติเฉพาะ  (CLICK)

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2   การจัดการศึกษา (CLICK

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 3   รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะฯ (CLICK)

- เอกสารแนบท้ายประกาศ 4   องค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ  (CLICK)f

f

TCAS3

f

f

คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ [DOWNLOAD](ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 61)

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ