Monday, 22 July 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้985
mod_vvisit_counterเมื่อวาน877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้985
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7669
mod_vvisit_counterเดือนนี้23473
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว57771
mod_vvisit_counterทุกวัน9404637

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก หลักสูตรนานาชาติ

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

ปีการศึกษา 2562

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี                      ประจำปีการศึกษา 2562 จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS                    ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ตั้งแต่วันที่              1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ก่อนที่จะทำการสมัครเข้ารับการคัดเลือกกับมหาวิทยาลัย

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี          ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

รอบ Admissions 

กำหนดการรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 2 โครงการ

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา        และวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          จัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)


กำหนดการรับสมัคร 1 - 25 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 7 โครงการ

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                      (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          ออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี          ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

5. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา            2562 (รอบ Admissions)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

6. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)

7. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                          (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร ภาษาไทย (CLICK)

    - announcement ver.english (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (CLICK)


รอบ Early Admissions

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา                เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา              วิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร              นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          ออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

5. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา              วิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

6. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ          จัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

7. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา        และวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

8. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร          นานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

9. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต        สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                          ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)

10. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                          สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

    - ประกาศรับสมัคร (CLICK)

    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (CLICK)