Tuesday, 23 January 2018

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4687
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3143
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7830
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว21522
mod_vvisit_counterเดือนนี้79847
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว96931
mod_vvisit_counterทุกวัน7485966

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก หลักสูตรนานาชาติ

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ

ปีการศึกษา 2561

รอบ Early Admissions 1

1. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียด)     

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์  (รายละเอียด)    

รอบ Early Admissions 2


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเศรษฐศาสตร์  (รายละเอียด)    

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  (รายละเอียด)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา

 (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา  (รายละเอียด

รอบ  Admissions 1 (รับสมัครวันที่ 4-31 ม.ค.61)             source


1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  (รายละเอียด)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รายละเอียด)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รายละเอียด)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะวิทยาศาสตร์ (รายละเอียด)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์  (รายละเอียด)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร

(หลักสูตรนานาชาติ คณะนิเทศศาสต์   (รายละเอียด)