Monday, 20 November 2017

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้938
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2887
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้938
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว29607
mod_vvisit_counterเดือนนี้65002
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว161161
mod_vvisit_counterทุกวัน7267020

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
PDF พิมพ์ อีเมล

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)  new2

1. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและ

วรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ 

(รายละเอียด) (เอกสารประกอบการสมัคร) (ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ)

3. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

4. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุนฯ)  

(คำแนะนำการสมัครขอรับทุนโครงการจุฬาฯ-ชนบท)

5. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา

ในคณะเศรษฐศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร

6. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์เข้าศึกษาในหลักสูตร

เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

9. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

(รายละเอียด)   (ดอกสารประกอบการสมัคร)

10. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ

ทางกีฬาฟุตบอล 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ [DOWNLOAD]

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ