Thursday, 02 July 2015

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้385
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2038
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5891
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว12188
mod_vvisit_counterเดือนนี้2423
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว68773
mod_vvisit_counterทุกวัน4796429

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบปกติ

 การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

=============================================================================

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 รวม 8 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ ดังนี้

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  และคณะอักษรศาสตร์ 

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558  ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศฯ)  (30 ก.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศฯ (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศฯ (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  (รายละเอียดประกาศ(13 ต.ค. 57)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557  ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น)

รวม 5 ภาคการศึกษา  สำหรับการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2558  โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

5 ภาคการศึกษาให้พร้อมก่อนกำหนดการรับสมัคร และจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2558 แล้ว

ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้อีก