Friday, 22 June 2018

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1094
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2312
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้11089
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว39660
mod_vvisit_counterเดือนนี้142070
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว212378
mod_vvisit_counterทุกวัน8250562

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ
PDF พิมพ์ อีเมล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

(การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11/05/61

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปศึกษาเข้าศึกษา

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 

(ตรวจสอบรายชื่อ)   

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

(ตรวจสอบรายชื่อ)

ข้อปฏิบัติในการกรอกสัญญาการรับทุนอุดหนุนการศึกษาและสัญญาค้ำประกัน (CLICK)

(1) สัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา (CLICK)

(2) สัญญาค้ำประกัน (CLICK)

3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

(ตรวจสอบรายชื่อ)   

4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษา

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)  (โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุุมารี)

(ตรวจสอบรายชื่อ)    

5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา

ในคณะเศรษฐศาสตร์

(ตรวจสอบรายชื่อ)    

6. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ 

(ตรวจสอบรายชื่อ)   

7. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

(ตรวจสอบรายชื่อ)   

8. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

(ตรวจสอบรายชื่อ)   

9. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ

ทางกีฬาฟุตบอล 

(ตรวจสอบรายชื่อ)   

 10. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายมัธยม เข้าศึกษาในจุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

(ตรวจสอบรายชื่อ)    

11. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

(ตรวจสอบรายชื่อ)    รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อ เขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

คณะ / สาขาวิชา ที่เปิดรับสมัคร  คุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ [DOWNLOAD]

รายละเอียดการคัดเลือกและจำนวนรับของแต่ละคณะ/สาขาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดตามจากประกาศอย่างเป็นทางการในแต่ละรอบ