Sunday, 02 August 2015

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้212
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3488
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้59684
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว10895
mod_vvisit_counterเดือนนี้3700
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว97816
mod_vvisit_counterทุกวัน4895522

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบปกติ

 การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 รวม 8 โครงการ ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการ ดังนี้

--------------------------------------------------------------------------------

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์

ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

---------------------------------------------------------------------------
3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

----------------------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

---------------------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

-----------------------------------------------------------------
7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ) (30 ก.ย. 57)

-------------------------------------------------------------------
8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ 
โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)ปีการศึกษา 2558 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ  
(รายละเอียดประกาศ) (13 ต.ค. 57)แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชากายภาพบำบัด


แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ทรวงอก สำหรับผู้สมัครสาขาวิชารังสีเทคนิค
------------------------------------------------------------

นักเรียนที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่่ที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น)รวม 5 ภาคการศึกษา สำหรับการสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2558ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -

5 มีนาคม 2558 โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

5 ภาคการศึกษาให้พร้อมก่อนกำหนดการรับสมัคร และจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

----------------------------------------------------------------------------