Tuesday, 23 September 2014

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1741
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3836
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5577
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว33068
mod_vvisit_counterเดือนนี้81113
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว89316
mod_vvisit_counterทุกวัน3785187

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รับตรงแบบปกติ

 การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) new2 (26 พ.ค. 57) 

- คณะรัฐศาสตร์, คณะครุศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตรวจสอบรายชื่อ 

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ 

- หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อ

=============================================================================

  • หลักฐานประกอบการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

=============================================================================

  • รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) (รายละเอียด)

============================================================================

  • ปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 (คลิก)  (5 มี.ค.57)

=============================================================================

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557

 คณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ

 (รายละเอียดประกาศฯ)  (5 มี.ค. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)  (5 มี.ค. 57)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)  (5 มี.ค.57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)

ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)  (5 มี.ค. 57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)  (5 มี.ค.57)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง

(แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียดประกาศฯ)  (5 มี.ค.57)

 

สำหรับผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ในโครงการ/คณะ/สาขาวิชา โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 แล้ว

ไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2557 นี้ ได้อีก