Monday, 22 July 2019

  • Slide image one
  • Slide image two
  • Slide image three

จำนวนผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้997
mod_vvisit_counterเมื่อวาน877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้997
mod_vvisit_counterเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7669
mod_vvisit_counterเดือนนี้23485
mod_vvisit_counterเมื่อเดือนที่แล้ว57771
mod_vvisit_counterทุกวัน9404649

แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด
 
หน้าแรก รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
PDF พิมพ์ อีเมล

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ)

new2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ปรับปรุง 17 มิถุนายน 2562) new2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครในรอบที่ 5 กำหนดการรับสมัคร 3-8 มิถุนายน 2562 

1. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร                      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิชาเอกฟิสิกส์ หรือวิชาเคมี หรือวิชาชีววิทยา                          หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (CLICK)

2. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร                      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้า          ศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (CLICK)

3. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร                      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์)                      คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (CLICK)

4. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร                      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในวิชาชีพ              สัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2562          (CLICK)

5. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร                      ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาไทย                    คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รับสมัคร 4-8 มิถุนายน 2562) (CLICK)

    - กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ (ความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย)                                                    วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.                                                                            ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง อาคาร 3 คณะครุศาสตร์

6. ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ            ทางกีฬา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) (รับสมัคร 7-8 มิถุนายน 2562) (CLICK)